VBox7 logo

deathbreaker

Човек трябва да уважава себе си и да се смята за достоен за най-висшето.Никой не може да преувеличи величието и мъжеството на човешкия дух .

bg