debouvier

Като две капки вода,
Които се стичат по стъкло,
Ние се намираме и сливаме
В едно единство!
cool grp upd pro
Инфо