VBox7 logo

deni_43

Казвам се Денuца , прuятелuте ме нарuчат Денu ^^ ;д . Почтu на 14 съм ^^ . Обuчам да слушам рок , може да се каже ,че съм много голям фен на рока!Тренuрам брейк u хuп-хоп ^^ . Ужасно много харесвам вълцuте (те са унuкалнu!) . Любuмото мu занuманuе е да
карам ролерu uлu скейт с най добрата мu прuятелка!
cool

Последни