denito18

Чрез музиката изразяваме себе си, тя е мелодията на душата и думите, които извират от сърцето. Музиката е радост, тъга, усмивка или сълза, понякога и всичко взето заедно. Музиката е онова нещо, което ти дава крила, когато почувстваш нужда. Музиката е
любов и любовта е музика. Музиката е всичко.. тя е Вселена, живот, смисъл.. тя е вечна и остава завинаги! (love)
cool
Инфо