Dividend.bg

Dividend.bg е мултимедийна платформа от ново поколение. Амбициозната цел на проекта е да събере в себе си най-добрите аспекти от печатната, телевизионната и радио журналистиката. За целта ще се използват всички предимства на дигиталната информационна
среда.
cool the
Инфо