do42

"ВСЕКИ МОжЕ ДА Е СЪПРИЧАСТЕН СЪС СТРАДАНИЕТО НА ПРИЯТЕЛ,
НО Е НЕОБХОДИМА МНОГО ФИННА ДУША,ЗА ДА СИ СЪПРИЧАСТЕН С
УСПЕХИТЕ МУ" ОСКЪР УАЙЛД
cool com bg
Инфо