dreamer_of_skyes

"Влюбеният се стреми към съвършенство, а то минава през овладяването
на основните рицарски добродетели: смелост, великодушие, щедрост, преданост, себеотрицание." Куртоазната концепция за любовта.
cool upd
Инфо