drosi

"Животът не се мери с броя вдишвания,а с моментите,които спират дъха ни!"

"Някъде в дъното на собственото си същество човек обикновено знае къде трябва да отиде и какво трябва да направи. Но има моменти, когато клоунът, когото наричаме
Аз, се държи толкова объркващо, че вътрешният глас не може да наложи присъствието си"- "Човекът и неговите символи", К.Юнг

”Любовта е дива сила. Когато се опитваме да я обуздаем, тя ни унищожава. Когато се опитваме да я поробим, тя ни превръща в свои роби. Когато се опитваме да я разберем, тя ни довежда до объркване на мислите и чувствата“.
cool
Инфо