VBox7 logo

durex_18

1.С КаКво се ЗаниМаВаМ?
-Ммм...ПиЕне На КаФее..ХодЕНе По КаФЕта..И Най-вЕче ПиЕне На КаФе...Ама И КаФе Пия ПоНякОга..аа Да и По КафЕта Се СкъСваМ Да ХоДя :)

2.КаКво ХаРЕсваМ?
-ЦиГанКиИиИ ДеКа Не сА сА К’пъЛи оТ к Съ сЪ РоДиЛиИиИйЙй...;)
/>
3.КаКво Не ХарЕсвам?
-ТъПИ,НадУти и ОграНичеНи СъщеСтва/TeB ;]/

4.ЛюБим Тип МузИКа?
-Амм..ОбожаваМ КонДио и жОро ЛюБиМеца..аАа Да и жоРжи шОуМеНа..ПеТрааа..аБеРe Мноу са ..хахахах

5.ИмАм Ли SkyPe?
-Не Се ЗаниМаваМ С Диви ЖиВотни..ПЪк МожЕ И Да Се ЗаНиМаВам ,Но Да Не ИсКам Да ЗабъРкваМ и ТеБ... :))

6.За КаКво Съм Се ReG. Tuk?
-ЗащоТо ОбичАм Да Се БазиКам с ЗабЛуДениТе ХоРа..КойТо Нз КъДе ПлУвАт.. ;)аМа НаЛи КазАх ОтгОре важНоТо Е Нокиа Да Имаш..И ПоНе веДнъж Да Си СтаНаЛа Мис СеЛо..c(:

МнОго ОбичаМ Да МаНиПуЛиРам..УнижАвам..аМа Тва Не Значи че Съм Гад’Н, НаЛи Бе ?!хах

7.КаКъв Тип МомИчеТа ХаРесВам?
-ммМм..1.30 виСоКи..С жеЛезНи МусКуЛи..Мн КосМи ..МазНа Коса...И Мн НиВи На SeLYy ..За Да Си БлъСкаМе Там По Цял Ден..И Да СЕ Кефим На жиВоТа :)))

8.в КаКвО сЪм Най-дОБ’р?
-в Това Да ГовоРя ГлуПосТи .. (:

Ама и ПродъЛЖаваш Да Четеш...СдуХанA,ЗариБеHa КреТенKa :D

И Ако Се чуДиш Защо Не Съм Ти Отг.?
МоЖе Би ЗащОто Съм Се ПриТесНяВаЛ Да КаЖа ...You`re uGLy And StuPid..Have A Nice daY:))
АнгЛийсКи Нзз..ДушицЕе cHi I aZ ShToT :)))))

аМа ИсКаш и ПодаРък Да Ми ДаДЕш...?
ИЕее..ИсКам СамоЛет :))))))))

Ама Аз Съм И безЗсМърТ’н бЕе..ГОтЯн аЗ Не КазаХ Ли?

И ИсКам Да СтаНа КосМоНавт КаТо ПорасНаа iLi ChALg1 PeFaCh.. :))

AМа шЕ Ми ПишеШ ..щоТ И SamsUnG ИмАм..хаха ..И СаБяя ..ВсиЧкоо цяЛоТо ОбоРудВаНе ;)))

А Не Нее..bAkLaVa Не Ям..

S МеН Се РазХоЖдА НяКаКвЪ ЛуДа И Ми ПрИкАзВа чЕ Съм й БиЛ ПрИяТеЛ..M1 aZ ChEsNy Ti KaAm Ni Я pUzNaAm ;]

АКо Си МиСлиШ ,че Ще Те ЗабаВлЯВам, МноГо жеСтоКо Се ЛъжЕш..;)

НяколКо НеЩа За МеН:

1.УчаСтваЛ Съм в МатрицаТа
2.Ям шаМ ФусТък С чеРуПка
3.МореТо Ми Е До КолЕнЕ
4.БеЗзсмъРт’Н СъМ
5.Ям Само ДомАшНи ЛютенИЦи И КомПоти
6.БиЛ Съм 3 ГодИни НиНджа В ГърцИя

НяМаМ общА КуЛтуРа И Не ПоДдърЖаM KoNtAkTi s NiKoI...НяМаМ възПитаНие и ДоРи НяМаМ прИчесКа ;))
БрАо На МеНн .. :))))))))
cool

Последни