ecovege

ЕкоВеге е сайт за настоящето, което имаме пред себе си. Опазването на средата, в която живеем, е едно от най-важните неща, които трябва да направим сега, за да имаме спокойно утро. Този сайт ще се опита да даде на всеки, който се интересува, повече информация,
за да можем заедно да взимаме добри решения за общото ни бъдеще.
www.ecovege.org
cool bg
Инфо