egid

ЗнАм, Че ВсИчКи Ме ХаРеСвАт ДаЖе И тЕзИ кОиТо ОтКрИтО мЕ мРаЗяТ, зАщОтО зНаМ, чЕ тЕ нАй-МнОгО мИ зАвИжДаТ зА тОвА, кОеТо СъМ и ВиНаГи Ще БъДа ПоВеЧе От ТяХ !!! Аз ЗнАм КаКвО е Да ИмАш, Да Ти ЗаВиЖдАт, Да МаЧкАт, Да Си СмЕл И дА нЕ мИ пУкА зА сКаПаНяЦиТе
!!!!!!!
cool
Инфо