elittoo

●•٠˙ МаЛкА, НаДуТА, СуЕтНА, ЕгОиСтКA сЪм дАжЕ, НиКоЙ за НиЩо Не смеЕ Да Ми ОтКаЖе, ЧужДа КрИтИкА Не ПоНаСяМ, КоНкУрЕнЦИяТа ОТнАсЯм, СаМо С ЯкИ БаТкОвЦи ВъРвЯ, По ЦеЛи НоЩи Не СпЯ...!!! :PpPp

●•٠˙ ДавАй дА те ВиДя коЛкО тИ се ИсКа
еДнО е Да пРикАзаВаш, дРуГо дА Ти сТисКа!!! ●•٠˙


●•٠˙ нИщО чОвЕшКо Не Ми Е чУжДо...!!! кВоТ иСкАм ТвА зИмАм...ДаЛи е СеГа ИлИ По КъСнО...ВсЕ щЕ Го иМаМ...!! !●•٠˙

●•٠˙СъЖеЛяВам зА нЯк0й неЩа , Но нИЩo нЕ мОгА дА пРoMеНя!●•٠˙

cool
Инфо