ena_asteri

Живота е кратък! Много е кратък!
Просто е миг, обвит в цветове.
Препуска в галоп. Не спира! Не чака!
Дори и да иска не може да спре!
Той също е силен! Много е силен...
Изпълнен догоре със жива вода.
Но, въпреки
всичко е просто безсилен,
когато се сблъска с Нея. Смъртта...
Живота красив е! Див и прекрасен!
Изпълнен със музика, песни и смях.
Но, може да бъде той много ужасен,
когато живеем без воля. Във страх..
С обич е пълен!С мечти и надежди!
С онази разкошна, неземна любов.
Но, може да дойде с празните шепи.
Може да бъде зъл, груб... И суров...
Затуй ние трябва да любим живота!
Да бягаме с него, единно и в крак!
Че, той се не спира и няма да чака,
а после след него няма друг влак!
cool com grp bg sub upd
Инфо