entrepreneur

Научете се да работите добре и парите ще идват при вас в изобилие, обратният ред не работи. ;)
cool
Инфо