especta2

Гледайте новите ми клипове вече единствено в YouTube »» цък


/>
Music Comments Pictures • Music Box •Разправят, че животът бил училище.
А може би е истина! Училище!
Да, колко много в него научаваме
и двойки, и шестици получаваме.
Шестиците са винаги шестици,
а двойките заплащаме с главите си
и после ни изключват до живот.
О, вярвай: щом животът е училище,
то трябва всеки миг да преговаряме
уроците по съвест и човечност,
уроците по нежност и страдание -
и в някое незнайно междучасие
да паднем по очи напред под слънцето
с пробита риза, с риза изгоряла
от слънце, от куршум или любов!
Тогаз ще вземем диплом за отличие -
една земя с едно небе над нас!
И слънцето, оставено за другите.
cool com grp bg sub upd
Инфо