fenka_na_lp

98% от българското население слуша чалга,ако ти си от тези 2% които я мразят сложи това в профила си XD $$$$$$$______________________________________________
/> _____________$$$$$$$$$$$_________________________________,,_________
_____________$$$$$$$$$$$$______________________________$$$$$,_______
_____________`$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$_______
______________`$$$$$$$$$$$______$$$_______$$$_______$$$$$$$$`_______
_______________`$$$$$$$$$$$___$$$$$$$___$$$$$$$____$$$$$$$$`________
________________`$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$__$$$$$$$$`_________
_________________`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$___________
____$$$$$$$$______`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$`___________
__$$$$$$$$$$$$_____`$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$_____________
_$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$`____________
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$`_____________
___`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$_$$$$$$$_$$$$$`_____________
________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$__$$_$$$$$$_$$$$`_______________
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,````,$$$$,_````,$$$$$$$`______________
___________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$`_________________
_____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$___________________
___________________________________________________________________


.....My favourite baNd ;] .....


___$$$$$$$_________________$$$$$$$___
___$$___________________________$$___
___$$__$$$__________$$$$$$$$$$__$$___
_______$$$__________$$$____$$$_______
_______$$$__________$$$____$$$_______
_______$$$__________$$$$$$$$$$_______
_______$$$__________$$$______________
_______$$$__________$$$______________
___$$__$$$$$$$$$$$__$$$_________$$___
___$$___________________________$$___
___$$$$$$$_________________$$$$$$$___


......

¶¶¶´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶´´´¶¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´
¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´
¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´
¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´
¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶
´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
............./´¯/)........... (\¯`\
............/....//........... ...\\....\
.........../....//............ ....\\....\
...../´¯/..../´¯\.........../¯ `\....\¯`\
.././.../..../..../.|_......_| .\....\....\...\.\..
(.(....(....(..../.)..)..(..(. \....)....)....).)
.\................\/.../....\. ..\/................/
..\................. /........\................../
....\..............(.......... ..)............../
......\.............\......... ../............./
for everyone!!!!
Инфо