fireeyes

Ако Не Можеш Да Бъдеш Добър Пример,бъди Ужасно Предупреждение .
Моят живот, моите решения, моите грешки, моите поуки ... не са твоя работа.
cool
Инфо