jesus_makes_me_fireproof

Скръбта произвежда твърдост, твърдостта изпитана правда, а изпитаната правда надежда.
cool bg sub
Инфо