VBox7 logo

frostyria

"Bаlgari iunaci", а?! Какви са тия "БАлгари" и защо да са "ИУнаци"?

Българският език не се пише с арабски цифри и латински букви! Грозно е, неграмотно е, НЕМАРЛИВО Е! Не използвайте "кирливица"!

Не е логично българите (особено
онези, късоподстриганите, дето се имат за големи националисти и патриоти) да не използват азбуката, която сами са разпространили и наложили преди векове. Това е въпрос на отношение и уважение към културата ни.И за тези, които все още четат:
Само и единствено в българската азбука фигурира буквата "Ъ", обозначаваща гласен звук- тя е уникална! Моля, престанете да я замествате с "a", "y", "u" или с "1".
cool bg