gacreco

Визитна картичка на gacreco-Галя Йосифова

Галя Йосифова е Консултант по психология-Персонален коуч от 2008 година. Практиката й е насочена с по-задълбочен поглед в човешките взаимоотношения-взаимовръзки между хората, причинно-следствените
резултати от тях, повлияващи и на личното себевъзприятие, отношение на човека към себе си: себеопознаване, себеразбиране, себеразвитие. Натрупаната практическа опитност в работата с хората, личностните им проблеми, обобщава в книгите, които пише, в поредицата

В ПОЛЗА ЗА ЧОВЕКА:
1. “Смисълът на живота (и как да го изживеем)”
2. Книга за себепознанието (или как да постигнем балансирана себеоценка)”
3. Да откриеш себе си (в полет на духа)”

Всяка книга е вид помощен учебник-самоучител за самостоятелна работа за човека, да ползва и следва насоките в тях, с помощта на които сам да успява да разрешава житейските казуси, за които търси странична помощ-подкрепа, да постига с удовлетворение желаните цели, да намира решения за проблемите си.

Като психологическа помощ-подкрепа, страничен поглед-съвет за клиентите Галя Йосифова предлага услугите: Поведенчески анализатор – Взаимоотношения, Психологическа диагностика на заболяванията, Регресивна терапевтична хипноза Полет на духа, Енергийно-лечебна хипнотерапия, Личностни житейски проблеми, Бизнес-психология, други специфични теми.

Възрастови ограничения няма за клиентите. В общуването с всекиго намира подход за създаване на доверие, разбиране, подпомагане, целеустременост.

Вследствие на ползотворните резултати от прилаганата от нея методология работа с проблемите на хората, Галя Йосифова изготвила обучителна модулна програма “Приложна психология за съвременния човек”, по която желаещи могат да учат и практикуват доказани, работещи, носещи успехи методи, могат да се обучават в дистанционна свободна форма на обучение с лична насоченост към всеки курсист, според желанията и потребностите му.

Галя Йосифова е на 54г. Зад гърба си има десетилетия натрупана богата разнообразна житейска опитност, познания, образование, успешно прилагаща ги в практиката си като Консултант по психология-Персонален коуч за клиентите, които се обръщат с доверие към нея за съдействие за личностни и житейски проблеми, за казуси от всякакъв характер, цели, желания, стремежи.

Прекратява професионална кариера на успешен доказан специалист като Категория-Мениджър и Експерт-Търговия в бранша на търговските вериги за хранителни стоки, в секторите хладилни, дълбоко замразени храни, месо и месни продукти. На практика е прилагала уменията си да общува с хората, да постига успехи в преговорите с партньорите си, ползвайки Бизнес-психология по нейна методология. През 2008г в Германия придобива сертификат за професионална квалификация “Консултант по психология-Персонален коуч”, учейки в най-стария утвърден частен институт в Германия (в Дармщадт) по програмата на швейцарския специалист в тази област д-р Бьорн Мигге.

Галя Йосифова е с подвижна дейност, често в движение, с пътувания до други градове на България, Европа, като мобилен Консултант по психология, който отива при клиента, а не клиентът при него в офис. Няма работно време, почивни дни, офис. Не си гледа часовника по време на консултации с клиента. Дава повече време, отколкото е по регламент за час или два. Желанието и стремежът й са клиентът да си тръгне от срещата с нея усмихнат, удовлетворен, мотивиран да работи успешно сам със задачите, които има пред себе си, за които е получил съвети, препоръки, насоки, техники, методи. Това за нея означава добре свършена работа, че е била полезна, че в ролята си на страничен поглед-провокатор-мотиватор е дала на клиента точно тази информация, помощ-подкрепа, от които той се нуждае, търси при нея, избирайки я с доверие за свой Консултант по психология.

Галя Йосифова постоянно обновява-допълва професионалната си дейност с нови методи, които се раждат в нея, подкрепени от практиката и работата с казусите на хората. Желанието й е да обучава, да предава професионален опит и знания на други хора, готови да се посветят чистосърдечно на хуманитарната дейност В ПОЛЗА ЗА ЧОВЕКА - психологическо консултиране за човека в съвременния свят.
www.galacreativeconsulting.com ; www.moyatjivot.com ; gacreco@hotmail.com
cool
Инфо