gattaaa

zaet...!!! :P:P:P


_______________$$$$$$$______________________________________________
_____________$$$$$$$$$$$_________________________________,,_________
_____________$$$$$$$$$$$$______________________________$$$$$,_______
/> _____________`$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$_______
______________`$$$$$$$$$$$______$$$_______$$$_______$$$$$$$$`_______
_______________`$$$$$$$$$$$___$$$$$$$___$$$$$$$____$$$$$$$$`________
________________`$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$__$$$$$$$$`_________
_________________`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$___________
____$$$$$$$$______`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$`___________
__$$$$$$$$$$$$_____`$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$_____________
_$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$`____________
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$`_____________
___`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$_$$$$$$$_$$$$$`_____________
________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$__$$_$$$$$$_$$$$`_______________
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,````,$$$$,_````,$$$$$$$`______________
___________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$`_________________
_____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$___________________
____________________________________________________________________


По-МаЛкО ИзГлЕжДаЙ,ПоВеЧе БъДи...НеКа ВъРхЪт БъДе За ТеБ,А За ДрУгИтЕ ОсТаНаЛоТо...Не ПлАчИ За ТоВа КоЕтО Си НяМаЛ,ОсТаВи ДрУгИтЕ Да ПлАчАt За ТоВа,Че Са НяМаЛи ТеБе...И ПомНи:Не Е ВаЖнО Да Си Пpьв А ЕдИнСтВеН.....
Инфо