giacomo_casanova

Направи добро, на доброто отвърни с добро, на злото с още по-добро, и дано, лесно е да мразиш, трудно е да обичаш и нещата с истинските думи да наричаш.
Никога не се предавай!
Инфо