halata

http://www.youtube.com/watch?v=1hgX6w4U-2o
http://www.vbox7.com/collection:1121804


Пророк Исая глава 28 15-18

15."Понеже говорите:"сключили сме съюз със смъртта и с преизподнята сме договор на направили: кога
всепояждащия бич ,минава той не ще дойде до нас,защото лъжата направихме наше прибежище и с измама ще се прикрием",-

16.затова тъй казва Господ Бог: ето Аз поставям на Сион в основата камък,-камък изписан, крайъгален, драгоценен, здраво утвърден: който вярва в него няма да се посрами.

18. и съюзът ви със смърта ще се унищожи,и съюзът ви с преизподнята не ще устои. Кога мине всепояждащият бич, вие ще бъдете стъпкани."

Блаженства:
1. Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
2. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
3. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
4. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
5. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
6. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
7. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
8. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
9. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
10. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата (Мат. 5:3-12).
cool grp bg sub
Инфо