hamm_production

Ние сме четири тийнеджъра, които искаме да забавляваме хората.
Но главната ни цел е да помогнем на Мариян!
Разгледайте сайта ни: http://hammproduction.all e.bg
Можете да видите как да му помогнете на адрес: http://www.facebook.com/HELPFORMARIAN?ref=stream
cool bg avt
Инфо