highass

HIGHASS Ent.
www.highass.org
www.facebook.com/Highass

Студио Highass е креативна компания, ориентирана към:

- продуциране и изработка на аудио и видео продукции
- аудио дизайн
- музикално композиране
/> - звукозапис
- заснемане, 3D и 2D анимации, пост продукция
- предпечат и корпоративен дизайн са услугите, към които са насочени усилията на нашите специалисти

Компанията разполага с технически възможности за постигане на висококачествена продукция.

cool bg the part
Инфо