VBox7 logo

hilavo_bebe

>
Нашето мото е:Ако си живял добре, ако си направил щастливо поне едно дете, ако си подал ръка, на нуждаещ се в беда, ако си дал от себе си поне частица душа, то значи си запалил поне една искра, направил си един живот по-лек, зарадвал си човек. Тогава разбираш че постигнал си целта, за която си се борил и живял,но дал от сърце и душа!


Царувай в мин
Над цялата земя царуваш Ти,
Над всяка планина, над залеза красив
И моята молба и Боже моят вик:
Е, да царуваш в мене Ти.

Царувай в мен със сила Ти
Над всеки нов мой ден,
Над моите мечти
Всичко в мен владееш Ти
Царувай в мен отново Ти

Нека всичко в мен, всичко в моя път,
отразява Теб и Твойта красота
и изпълвай Ти всичките ми дни.
Царувай в мен отново Ти!?????????¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶?????
???????1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶????
??????¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶???
?????o¶¶¶¶¶¶¶$???????ø¶¶¶¶¶¶??
?????¶¶¶¶¶¶?????????????ø¶¶¶¶?
????¶¶¶¶¶¶???????????????o¶¶¶?
???¶¶¶¶¶¶¢????????????????$¶¶?
???¶¶¶¶¶ø?ø¶$¶¶¶ø?????????1¶¶1
??o¶¶¶¶¶?1o¶¶¶¶¶???1¶¶ø¢o$?¶¶¶
??¶¶¶¶¶?????7o71???¶¶øø$1?¶¶¶ø
?$¶¶¶¶¶o???????????¶?¢¶¶¶o¶¶¶ø
7¶¶¶¶¶1????????????$?????7¶¶¶ø
ø¶¶¶¶¶7?????????1??¶?????¶¶¶¶ø
¶¶¶¶¶¶¶¶??????¢¶¶¶¶7????*¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶1??¶¶¶¶¶ø¶¶ø?o¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶??7117¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶O¶¶¶¶????????¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶7?¶¶¶¶¶oo7$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶7??¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶?????ø¶¶¶¶¶¶¶??¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶O???????????????1¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶??????????????????¶¶¶¶¶¶-------- █ █ -------- БОГ Е ЛЮБОВ
-------- █ █ -------- ИСУС ВИ ОБИЧА
----- █ █ █ █ █ ------ ТОЙ ДАДЕ ЖИВОТА СИ
-------- █ █ --------ЗА НАС, ЗА ДА БЪДЕМ
-------- █ █ --------ПРОСТЕНИ И СПАСЕНИ!
-------- █ █ --------СЛАВА НА НЕГО! АМИН!
-------- █ █ --------ЙОАН 3:16
_________________.s$$_________ ____s$
________________s$$$?______s__ ___s$³
______________.s$$$___ __.s$, ___s$$³
_____________s$$$$³______.s$__ _.$$³
________, ____$$$$$.______s$³__ __³$
________$___$$$$$$s_____s$³___ __³,
_______s$___³$$$$$$$s___$$$, ` ____..
_______$$____³$$$$$$s.__³$$s__ ___, ,
________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$_ ___
_______`$$.____³$$$$$$$_$$$$__ _s³
________³$$s____³$$$$$$s$$$³__ s$³
_________³$$s____$$$$$s$$$$`__ s$$
______s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s $$³__
______$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$ $³__
______s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$ $_
_____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
____s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s
___$$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$
___³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§³
___§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§
___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
_____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
______³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
__________³§§§§§§§§§§§§§§§³
____________³§§§§§§§§§§§³
_______________³§§§§§³
_________________³§³

!________________.♫♥.__________
!________________.♥♫♥.____________.♥. * .* ..
!________________.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. * .* . * .
!________________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. * .* .
!_______________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * . * .
!__________-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * .* ..
!_____.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . * . * . * ..
!__________-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * ..
!_______________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * ..
!________________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * ..
!________________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* ..
!________________.♥♫♥.____________.♥. * . *._____________@_______@ @_____
_____________@@__@_@@@_____
_____________@__@@_____@_____
____________@@_@__@_____@_____
___________@@@_____@@___@@@@@_____
__________@@@@______@@_@____@@_____
_________@@@@_______@@______@_@_____
_________@@@@_______@_______@_____
_________@@@@@_____@_______@_____
__________@@@@@____@______@_____
___________@@@@@@@______@_____
__@@@_________@@@@@_@_____
@@@@@@@________@@_____
_@@@@@@@_______@_____
__@@@@@@_______@@_____
___@@_____@_____@_____
____@______@____@_____@_@@_____
_______@@@@_@__@@_@_@@@@@_____
_____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@_____
____@@@@@@@__@@______@@@@@_____
____@@@@@_____@_________@@@_____
____@@_________@__________@_____
_____@_________@_____
_______________@_____


_____xxxxxxxx_________xxxxxx
____xxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx
___xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_________xxxxxxxxxxxxxxxxxx
___________xxxxxxxxxxxxx
_____________xxxxxxxxx
______________xxxxxx
_______________xxxx
_______________xxx
______________xx
_____________x
___________x
________xx
______xxx
_____xxxx
___xxxxxx
___xxxxxxx
____xxxxxxxx
______xxxxxxxx
________xxxxxxxx
_________xxxxxxx
_________xxxxxxx
________xxxxxx
________xxxx
_________xx
__________x

cool bg