VBox7 logo

hlopar

/Не липсва ли нещо ?
/Има нещо на този свят, което още никой не е видял.Това е нещо нежно и много сладко.И ако успееш да го видиш, тогава ще копнееш за него.Затова светът го е скрил.За да бъде сигурно, че никой няма да може да го вземе.Но все
някога, някой ще го намери.Този, който е предопределен да го намери, ще го намери.Толкова е просто.
cool