hot_sweet_love_f/>

________♥♥♥♥♥♥♥♥♥````'♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥¶¶____¶¶¶¶♥♥¶¶¶¶____¶¶♥
______♥¶♥________♥¶¶♥________♥¶♥
_____♥¶♥_____╔╗'╔╗____________♥¶♥
_____♥¶♥_____║║'║║╔═╦╦╦═╗____♥¶♥
_____♥¶♥_____║║'║╚╣║║║║╩╣____♥¶♥
______♥¶♥____╚╝'╚═╩═╩═╩═╝___♥¶♥
________♥¶♥________________♥¶♥
__________♥¶♥____________♥¶♥
____________♥¶♥________♥¶♥
______________♥¶♥____♥¶♥
________________♥¶♥♥¶♥
__________________♥♥??????????????????????????????¶¶oooo?1o¶
???????????????????????????$¶¶$o??oo17¶$
??????????????????????????¶?1?7oooo?o7¶1?
?11¶¶¶¶¶¶¶¶¶o???????????o¶o?1oo?o1o?o¶?
¶¶?¶o????77oo¶¶¶????????¶?7o$ooo7o$77¶o
¶¶7?7o77177777oo¶¶1????¶oooo77777oo7¶¶
?¶¶¶7o?oo77o?ooooo¶¶¶¶¶¶?oooo7177?7o¶7
???¶¶7?oooooooo77177o7oo??o?oooooo?¶
????7¶?o7?ooo7717ooo¶¶ooo?ooo??ooooo$7
?????7¶¶o17oo7oo¶oooooooooo777o?oo71?o¶1
???????1¶¶$oo$$?111?1o¶¶o7oooo7ooooo7?1¶
?????????o177?o1?ooo??o?¶o7oooo?oo1?1o7¶
????????¶??7o7oo?ooo?o¶??¶¶ooo77o7o¶1?o¶
???????1o$ooo1oo??7o?¶o???o¶?$$?$¶77oo¶7
???????7¶17o77?7711¶7¶????????o???71?¶1
????????o¶$?oo71ooo??¶?????? ?oo¶¶¶¶¶o
?????????7¶oo¶¶¶?77¶¶?
???????????$¶¶o?¶¶¶7
It was 1989, my thoughts were short my hair was long
Caught somewhere between a boy and man
She was seventeen and she was far from in-between
It was summertime in Northern Michigan
Ahh Ahh Ahh
Ahh Ahh Ahh

Splashing through the sand bar
Talking by the campfire
It's the simple things in life, like when and where
We didn't have no internet
But man I never will forget
The way the moonlight shined upon her hair

[Chorus:]
And we were trying different things
We were smoking funny things
Making love out by the lake to our favorite song
Sipping whiskey out the bottle, not thinking 'bout tomorrow
Singing Sweet home Alabama all summer long
Singing Sweet home Alabama all summer long


Catching Walleye from the dock
Watching the waves roll off the rocks
She'll forever hold a spot inside my soul
We'd blister in the sun
We couldn't wait for night to come
To hit that sand and play some rock and roll

While we were trying different things
And we were smoking funny things
Making love out by the lake to our favorite song
Sipping whiskey out the bottle, not thinking 'bout tomorrow
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long

Now nothing seems as strange as when the leaves began to change
Or how we thought those days would never end
Sometimes I'll hear that song and I'll start to sing along
And think man I'd love to see that girl again

[Repeat Chorus x2]

Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long


Беше 1989,не мислих с главата си,а косата ми бе дълга.
Бях някъде между момче и мъж.
Тя беше на 17 и беше доста зряла.
Беше лятото в Северен Мичигaн.
Ааа ааа ааа.
Ааа ааа ааа.


Размотавахме се по плажовете,
говорехме си около лагерния огън.
Това са прости неща в живота, както – когато и където.
Нямахме Интернет,
но човече, никога няма да забравя
начинът по който лунната светлина блестеше по косата й.

Пр.:
И опитвахме различни неща,
и пушехме смешни неща.
Правехме любов, вън до езерото на любимата ни песен.
Разливахме уиски от бутилката, без да мислим за утре.
Пеейки – Любима, родна Алабама – през цялото лято.
Пеейки – Любима, родна Алабама – през цялото лято.


Хванахме Уоли от дока.
Гледахме вълните, разбиващи се в скалите.
Тя завинаги ще остави следа в душата ми.
Пекохме се на слънцето,
не можехме да дочакаме нощта,
да ударим в пясъка и да засвирим рок енд рол.


Докато опитвахме различни неща,
И пушехме смешни неща.
Правехме любов, вън до езерото на любимата ни песен.
Разливахме уиски от бутилката, без да мислим за утре.
Пеейки – Любима, родна Алабама – през цялото лято.
Пеейки – Любима, родна Алабама – през цялото лято.


Сега нищо не изглежда толкова странно, както листата почнаxа да се сменят.
Или както си мислихме, че тези дни няма никога да свършат.
Понякога ще чувам тази песен и ще я запявам сам,
и си мисля, човече, че искам да видя това момиче, отново.


Пр.: (х2)
Пеейки – Любима, родна Алабама – през цялото лято.
Пеейки – Любима, родна Алабама – през цялото лято.
Пеейки – Любима, родна Алабама – през цялото лято.
Пеейки – Любима, родна Алабама – през цялото лято.

Инфо