VBox7 logo

icoplaysbg

Banner Maker

src="http://bannerbreak.com/banners/7/873/134788126694634846.gif" border="0" alt="Banner Maker" title="Banner Maker">
В: С КаКвО СнИмАш?
О:СнИмАм С Fraps .

В: КаК сЕ КаЗвАш?
О: За СеГа НеКаЗвАм :)

В: С КаКвО КоНвЕнТиРаШ ?
О: КоНвЕнТиРаМ с Camtasia Studio 6 ...

В: На КоЛкО Си ?
О: На 14 СъМ !!!

В: От КаДе Си ?
О: Не КаЗвАм !!!

http://prikachi.com/images/699/5722699L.png
cool bg