ifos

Златната нишка се прекъсна,
клетката от светлина изчезна,
песента на феникса заглъхна...
cool
Инфо