jessicafund

JESSICA – Съвместна европейска подкрепа
за устойчиви инвестиции в градските зони

Достъп до нисколихвени и дългосрочни кредити,
за проекти облагородяващи
градската среда

Подпомагане на проекти със значим социален ефект
в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Русе

Финансиране на частни инвеститори,
публично частни партньорства и общини

Инструментът JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа. Ресурсът за Оперативната програма се предоставя от Европейския фонд и от Държавния бюджет на Република България.

Научи повече за Jessica!

Инфо