VBox7 logo

jo3efa

Един пътник наближил някакъв голям град и попитал една старица, седнала край пътя:
- Какви са хората в този град?
- Какви бяха хората там, откъдето идваш?
- Ужасна пасмина - отвърнал пътникът. - Злобни, подли, отвратителни във всяко
отношение.
- Аха - рекла жената, - същите ще откриеш и в този град.
Едва отминал първият пътник, ето че се спрял друг и също попитал що за хора живеели в града. Старицата отново го попитала какви били хората там, откъдето идвал странникът.
- Прекрасни хора - честни, трудолюбиви и щедри до един. Тръгнах си с мъка на сърцето - заявил вторият пътник.
Мъдрата старица рекла:
- Такива ще ги откриеш и в този град.

Из „Най-хубавото накратко"
от ,,Пилешка супа за женската душа"

това е моят поздрав, ако си настроен/а да вижаш прекрасните хора ........навсякъде ще ги открива6.......не са из4езнали все о6те......търси ги!!!!!!!!!


bg