karadakov_galin

Никога не бъркайте харaктера ми с отношението ми към вас!
Моя характер зависи от мен, а моето отношение - от вашето поведение ... ФИТНЕСЪТ Е МОЯ ЖИВОТ
cool bg
Инфо