kari_01

http://www.kefche.com/kavak_yelleri_kari
Нашето знаме:♥♥♥♥♥♥
Hашето име:АслъЕнверци
Нашия химн:Hele bir gel
Нашят свят:Аслъ
Нашия президент:Аслъ Енвер!
~~ Ако си й истински фен копни това в профила си ~

Фенка на Kavak Yelleri се родих , фенка на Kavak Yelleri ще умра и от гроба ще крещя Kavak Yelleri е ВЪРХА!!!

На ЗеМяТа КрЪв Се ЛеЕ,
и СмЪрТтА зЛоВеЩо ПеЕ,
пАдАт ЧеРеПи И кОсТи,
СмЪрТ зА вСиЧкИ чАлГи ПрОсТи,
РаЗцЕпВа Се ЗеМяТа
И дОкАрВа СаТаНаТа,
ДяВоЛа ЗлОвЕщО пСуВа:
SaMo Опасни улици i me4tateli ShTe cArUvAt

Funny Pictures
Photo Flipbook Slideshow MakerGlitterfy.com - Photo Flipbooks
cool
Инфо