VBox7 logo

kofty94

"Искаш да пиеш от луната като от златна чаша:
твърде вероятно е да станеш велик,
но само ако останеш дете.
Всички велики хора по света са били малки момчета,
които са искали луната:
тичали са и са се катерили, а понякога
са хващали светулки. Но когато човек порасне, разбира,
че не може да има луната,
а дори и да може - не я иска.
И така вече не лови светулки..."-
"Златната чаша", Джон Стайнбек
cool