kopi_girl

На червените свине
Всички вий от ЦСКА
имате една съдба:
да сте ниски като тревата,
да сте тихи като водата,
да си стискате устата
и когато по стените,
по оградите, вратите,
даже и на храма
'Невски'
прочетете 'Само 'Левски',
всички мирно застанете
кратка чест да отдадете
за неравната борба
и за вашта зла съдба.
[LEVSKI`TILL`DEATH]
Инфо