kourosh_aryan

Интереси: философия, история на религиите, история и култура на Япония, Китай и Тибет.

Пожелавам на всички живи същества да бъдат щастливи! :)

افكار نیک .گفتار نیک.كردار
نیک

ॐ असतोमा सद्गमय ।
तमसोमा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मामृतं गमय ।।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ।। – बृहदारण्यक उपनिषद्Кои са арийците? На санскрит, авестийски и древноперсийски "ариец" (ария, айриа) означава "благороден". Така са се наричали древните индоирански народи (персите, скитите и останалите ирански племена, индоевропейците в Индия и вероятно тохарите). Още по времето на Сасанидите, персите наричат своята страна "Арианам" (от което идва сегашното Иран), означаващо "земя на арийците".
Докато в зороастризма и ведическата религия "ариа" запазва и своя етнически смисъл, при будизма думата се използва в буквалния смисъл (благороден), без да се обръща внимание на етническия произход. Така например ако един китаец или японец е честен, благороден и достоен човек, той може да бъде наречен "ариа".
Наследството на ариите е внушително - свещените книги Авеста, Ригведа и Палийския канон, учението Веданта, градовете Персеполис и Балх, поемите на Фердоуси, Омар Хаям и Хафез, азбуките Брахми и Деванагари. Едно от постиженията им е признаването за пръв път на правото на самоопределение и свободно вероизповедание (цилиндърът на Кир Велики) още през VIв. пр. Хр. Цивилизацията им е била толкова развита, че тюркските и монголски завоеватели я уважавали и приемали и се титулували с персийската титла "шах".
cool bg
Инфо