kre1n

~*Научи се да уважаваш така както другите искат за да те уважават и те така както ти искаш!Цени и се радвай на това което имаш защото може някой ден да го загуш колкото и малко да е и колкото и невъзможно да звучи!Бъди себе си и не позволявай на другите
да те променят така както те искат да бъдеш!Не си падай под достойнството защото изглеждаш жалък дори и само да се самосъжаляваш....*~сТаРаЙ сЕ дА тЕ сПеЧелЯт тРуДно...зА дА тЕ цЕняТ...кОгАтО тЕ иМаТ...и дА сТраДаТ...коГаТо тЕ зАгУбяТ !!!cool
Инфо