VBox7 logo

krosnaka

Кой ще ми каже кое е
"НЕВЪЗМОЖНО"-само силна
дума използвана от слаби
хора-...не е факт,то е
предизвикателство..."НЕВЪ
ЗМОЖНО" е нищо!
cool