VBox7 logo

ladybird91

РаЗлЧНа сЪм Да И кФо оТ тОВа пРоБлЕм лИ иМа, КаЖи Го СеГа! НяМа Да СпИрАм 6тЕ дЕйСтВаМ дОкРаЙ, ДрУг Не ВзИрАм ЖиВоТа Е РаЙ! нЕ мИ пОмАГаЙ аЗ мОгА сАмА МиСлИ мУ тИ-аЗ нЯмАм ЦеНа [!][!][!]

НяМаМ НуЖдА От мНоГо ПрИяТеЛи,СтИгаТ Ми ДвАмА - ТрИмА
аЛа ТаКиВа,чЕ КоГаТо ГрЪм УдАрИ И сВяТ ПоМрЪкНе,Да зНаЕш чЕ НяКоЙ РоВи В ГрОбА Да Те ИзМъКнЕ [!][!][!]


AkO HяКоЯ тЕ пОгЛеДнЕ кАжИ Че СъЩеСтвУвАм,AkO НяКoЯ тИ КаЖе Че те ОбИчА,кАЖи Че РевНуВаМ,Ако НяКoЯ Ти КажЕ Че ИСка дА е С ТеБ,КаЖи Че щЕ Я УбИя...

ДоВиЖдАнЕ-ЗаВиНаГи..с� �оГоМ оБиЧаХ Те мНоГо...-ПоМнИ..аЗ ЗнаЯ чЕ СъМ ИзЛиШнА..Но нИЩо в ЖивОтА вСеКи ГрЕшИ [!][!][!]cool

Последни