VBox7 logo

lamerator

Няма нужда да знаете каквото и да е било. Но все пак ако искате някакво инфо:

E-Mail: lamerator@abv.bg
ICQ #: 222899714
IRC: ban @ UniBG
Site: http://ktsankov.hit.bg

Последни