lil_mathers7

(star) https://www.facebook.com/#!/lwsi.mitev/ (star)


Eminem - ''Ако някога ядосаш,дразниш един мъж и му направиш мръсно или пък си играеш с него,повярвай ми повече никога няма да те потърси.Освен ако е толкова отчаян
и наистина те обича много."

cool
Инфо