lioci

∞..Покажи ми белезите си", каза той ..
"Но .. защо?", попита тя ..
"Искам да видя колко пъти си се нуждаела от мен, а аз не съм бил там .."
cool com
Инфо