malenkss

avatar: ot neta
(vampire) (vampire)
Мразuш, п0 пътя всuчко газuш, далu ще я опазuш, душата сu от тазu суета.Мамuш,със славата се хранuш,далu ще я опазuш,душата сu от тазu суета.......Инфо