malkoidivo

Как успяваш да проникнеш в очите ми, сякаш са отворени врати
стигайки до същността ми, където започвам да се вцепенявам
Без душа, духът ми спи някъде там на студено,
докато ти не го намериш и не го върнеш обратно
вкъщи

/> (Събуди ме)
Събуди ме отвътре
(Не мога да се събудя)
Събуди ме отвътре
(Спаси ме)
Извикай името ми и ме спаси от тъмнината
(Събуди ме)
Накарай кръвта ми да се раздвижи
(Не мога да се събудя)
Преди да пропадна
(Спаси ме)
Спаси ме от нищото, в което се превръщам

Сега знам какво представлявам без теб
Ти не можеш просто така да ме напуснеш
Дишай в мен и ме направи реална
Върни ме към живота

(Събуди ме)
Събуди ме отвътре
(Не мога да се събудя)
Събуди ме отвътре
(Спаси ме)
Извикай името ми и ме спаси от тъмнината
(Събуди ме)
Накарай кръвта ми да се раздвижи
(Не мога да се събудя)
Преди да пропадна
(Спаси ме)
Спаси ме от нищото, в което се превръщам

Върни ме към живота
(Живеел съм в измама, отвътре няма нищо)
Върни ме към живота

Замръзвам без твоя допир, без твоята обич,мили мой,
единствено ти си живота сред смъртта

През всичкото това време аз не можех да повярвам,
не можех да съзра,
Ти стоеше там в тъмното, точно пред мен, а аз не можех да те опазя
Не съм спала от милиони години, струва ми се,
Отвори очите ми за живота
Без разум, без глас, без душа
Не ме оставяй да умра тук
Трябва да има нещо повече от това
Върни ме към живота

(Събуди ме)
Събуди ме отвътре
(Не мога да се събудя)
Събуди ме отвътре
(Спаси ме)
Извикай името ми и ме спаси от тъмнината
(Събуди ме)
Накарай кръвта ми да се раздвижи
(Не мога да се събудя)
Преди да пропадна
(Спаси ме)
Спаси ме от нищото, в което се превръщам

Върни ме към живота
(Живеел съм в измама, отвътре няма нищо)
Върни ме към живота


how can you see into my eyes like open doors
leading you down into my core
where I’ve become so numb without a soul my spirit sleeping somewhere cold
until you find it there and lead it back home

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can’t wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I’ve become

now that I know what I’m without
you can't just leave me
breathe into me and make me real
bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can’t wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I’ve become

Bring me to life
(I've been living a lie, there's nothing inside)
Bring me to life

frozen inside without your touch without your love darling only you are the life among the dead

all this time I can't believe I couldn't see
kept in the dark but you were there in front of me
I’ve been sleeping a thousand years it seems
got to open my eyes to everything
without a thought without a voice without a soul
don't let me die here
there must be something more
bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can’t wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I’ve become

(Bring me to life)
I’ve been living a lie, there’s nothing inside
(Bring me to life)
Инфо