mari_jana

“Аз вече не издирвам, не търся нищо. Съществуванието е отворило всичките си врати пред мен. Не мога дори да кажа , че принадлежа на съществуванието, защото съм просто една част от него… Когато цъфне едно цвете и аз разцъфтявам с него. Когато слънцето
изгрее, и аз изгрявам с него. Егото в мен, което държи хората отделени, вече го няма. Тялото ми е част от природата, моето същество е част от цялото. Аз не съм нещо отделно.”


“Моето послание не е някаква доктрина, нито пък философия. Моето послание е алхимия, наука за трансформацията, тъй че само тези, които са готови да умрат такива, каквито са и да бъдат родени в нещо толкова ново, че точно сега дори не могат дори и да си го представят… само тези неколцина смели хора ще бъдат готови да слушат, защото слушането ще бъде рисковано…”


” Моето упование в съществуването е абсолютно. Ако има някаква истина в това, което казвам, то ще оцелее… Хората ще продължат да се интересуват от моето дело, просто ще носят факела, но няма да налагат нищо на никого…

Аз ще остана извор на вдъхновение за моите хора. И това е, което повечето саняси ще чувстват. Аз искам те да развиват самостоятелно качества като любов, около която никоя църква не може да се създаде; като осъзнаване, което не е монопол на никого; като празнуване, веселие и съхраняване на свежи, детски очи…

Аз искам хората да познаят себе си, а не да бъдат съобразно някой друг. И пътят е навътре.”

"Моята религия е първата, която приема човека в неговата цялост и естествена същност – приема човека такъв, какъвто е. За мен “свят” не означава “свещен” – “свят” е синоним на “цялост”… За първи път една религия не отхвърля нищо от живота на човека, тя ви приема безрезервно - такива, каквито сте – и предлага начини за постигането на по-висша хармония в цялостното развитие на личността…

“Моето усилие е да върна човека към неговото естествено Аз. И затова ще бъда осъждан, ще бъда критикуван. Всяка религия, всяка традиция, всеки морал, всяка етична система ще ме осъдят. И това няма да ме учуди изобщо! Аз го очаквам, защото това, което казвам и правя променя посоката на човешкото съзнание в самата му основа…. Аз съм тук не за да подкрепям твоите предразсъдъци. Аз не съм тук, за да подкрепям твоите традиции, твоето обуславяне. Моята работа се състои в това напълно да те разруша, защото само когато ти си изцяло разрушен, новото ще може да се роди.”

Ошо


"Душата въобще не се интересува каква цена трябва да платим, за да следваме своето призвание. Състоянието на щастие и сигурност просто не са от значение за нея, но нашата смелост, вяра и осъзнатост, са."

Грег Ливой

"Силата всъщност работи по тихи, прости, често невинни начини. Аз споделям това, което знам, за да разширя сърцето си и да предложа подкрепа. Нека Духът свърши останалото."

Ел Колли, „Белязана от Духа“


cool
Инфо