mario93

Ако свободна душа мине покрай този край
през безбройните столетия,които предстоят,
нека всички наши гласове да ти нашепват
от неостаряващите камъни.
cool bg
Инфо