Яко е! 2 0
18 · 18
Vbox7.com
+ 0
Други сайтове
· Инфо
ehoeraa;otjyhoidk

____________________oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
___________________oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o_________o$___$$_o$
___o_$_oo________o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o_______$$_$$_$$o$
oo_$_$_"$______o$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$o_______$$$o$$o$
"$$$$$$o$_____o$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$o____$$$$$$$$
__$$$$$$$____$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$__"""$$$
___"$$$""""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____"$$$
____$$$___o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____"$$o
___o$$"___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$o
___$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"_"$$$$$$ooooo$$$o
__o$$$oooo$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___o$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$"$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$""""""""
_""""_______$$$$____"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"______o$$$
____________"$$$o_____"""$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$"_________$$$
______________$$$o__________"$$""$$$$$$""""___________o$$$
_______________$$$$o________________________________o$$$"
________________"$$$$o______o$$$$$$o"$$$$o________o$$$$
__________________"$$$$$oo_____""$$$$o$$$$$o___o$$$$""
_____________________""$$$$$oooo__"$$$o$$$$$$$$$"""
________________________""$$$$$$$oo_$$$$$$$$$$
________________________________""""$$$$$$$$$$$
____________________________________$$$$$$$$$$$$
_____________________________________$$$$$$$$$$"
______________________________________"$$$"""" c

Гледам небето виждам Теб ! Гледам морето виждам Теб ! Гледам зваздите виждам Теб ! !!! Е Е Е !!! ! Аре махни се де !!!

if you wanna be ПИЯН , drink РАКИЯ not АЙРЯН :)


ТОЙ: Ура! Най-после! Едва дочаках!
ТЯ: Да си ходя ли?
ТОЙ: Не, даже не си и помисляй за това!
ТЯ: Обичаш ли ме?
ТОЙ: Разбира се!
ТЯ: Някога изневерявал ли си ми?
ТОЙ: Не, как въобще ти хрумна?
ТЯ: Ще ме целунеш ли?
ТОЙ: ДА!
ТЯ: Ще ме биеш ли?
ТОЙ: В никакъв случай!
ТЯ: Може ли да ти вярвам?
след свадбата четете от долу на горе!!!


ras dva tri ti podsko4i i prudni f.v.s.-to proposni. opa mai ve4e go napravi naro4no go napravi ili prosto zabravi
bu6onut mi gurmi za6to li e taka toka pretovarih mikrovonova si kupih pukanki si vzeh da probvam no gi izgorih hei bez tok ako si mise se obadi (...\.............. /... )
.\....\........... /..../
..\....\........../. ../
...\.../; ¯.|.¯`\.../
.../... |....|....|(¯`\
..|.....|; ¯.|; ¯.| \. ..\
..\......` ¯..¯; ...... /
...\_._ ........... _. /

DONT STOP THE MUSIC
´´´´´´´´´´´´´´?¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$?¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶??¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¢$¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´1¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´1¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´?¶o¶¶¢´´´´´´´´´´´´´
´?¶¶¶¶´´´´´´´?¶7¶¶$´´´´´´´´´´´´´
´¶¶$¶¶´´´´´´´$¶o¶$$´´´´´´´´´´´´´
´¶¶??¶´´´´´´´?¶?¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´¶¶??¶¶´´´´´´¢$¢¶¶?´´´´´´´´´´´´´
´?¶$?$¶¢´´´´´$¶o?¶¶´´´´´´´´´´´´´
´1¶¶??¶¶o´´´´o?o¶¶¶´´´´´´$¶¶¶?´´
´´¶¶???¶¶¶¶¶¶$?o$?¶´´´´´?¶7´?¶´´
´´´¶¶?$¶´¢¶¶¶¶¶1¶¶¶´´´´´¶¶´´¶¶´´
´´´?¶$$¶´´´´´?$o¶$¶´´´´¶¶o´´¶o´´
´´´´¶¶$¶¶´´´´¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶´´´7¶´´´
´´´´´¶¶$¶o´´´1777177¢o1´´´´¶o´´´
´´´´´´¶?¶¶´´77´´o´´´´´´´´´¶¶´´´´
´´´´´´¶?$¶$1¶¶¶¶¶¶¶¶71´´´¶¶´´´´´
´´´´´´¶??¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´
´´´´´1¶??¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´¶o´´´´´
´´´´7¶¶?$¶´´o???¶¶¶¶´´´7´¶o´´´´´
´´´o¶¶??¶¶´´??´´´´´´´´1?$¶¶o´´´´
´´1¶¶??¶¶o´1¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´¶?¶¶´´´
´´¶¶???¶?´´´´´´´$$¶¶´´´´´´´´¶¶´´
´?¶$??$¶´´´´17´´7´´´´´´´´´´´7¶?´
´¶¶???$¶´´´´´o1´o´11´´´´´´´´´¶¶´
´¶¶????¶?´´´´´´´1´´´´´´´´´´´´7¶´
´¶¶????$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´7¶´
´¶???????$$$?$$$?$??¶¶¶¶7op7¶´
´?¶¶???????$$¢?$¶1¶$$¶?¶1$¶¶;´7¶´
´´?¶¶¶$????$??¶¢¶o?$$$?$$$$$7¶´ ♥ ♥ Ʀihαɳɳa .._...RIHANNA... .._ (...\.............. /... ) .\....\........... /..../ ..\....\........../. ../ ...\.../; ¯.|.¯`\.../ .../... |....|....|(¯`\ ..|.....|; ¯.|; ¯.| \. ..\ ..\......` ¯..¯; ...... / ...\_._ ........... _. / DONT STOP THE MUSIC ´´´´´´´´´´´´´´?¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´$?¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶??¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¢$¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´1¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´1¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´?¶o¶¶¢´´´´´´´´´´´´´ ´?¶¶¶¶´´´´´´´?¶7¶¶$´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶$¶¶´´´´´´´$¶o¶$$´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶??¶´´´´´´´?¶?¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶??¶¶´´´´´´¢$¢¶¶?´´´´´´´´´´´´´ ´?¶$?$¶¢´´´´´$¶o?¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´1¶¶??¶¶o´´´´o?o¶¶¶´´´´´´$¶¶¶?´´ ´´¶¶???¶¶¶¶¶¶$?o$?¶´´´´´?¶7´?¶´´ ´´´¶¶?$¶´¢¶¶¶¶¶1¶¶¶´´´´´¶¶´´¶¶´´ ´´´?¶$$¶´´´´´?$o¶$¶´´´´¶¶o´´¶o´´ ´´´´¶¶$¶¶´´´´¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶´´´7¶´´´ ´´´´´¶¶$¶o´´´1777177¢o1´´´´¶o´´´ ´´´´´´¶?¶¶´´77´´o´´´´´´´´´¶¶´´´´ ´´´´´´¶?$¶$1¶¶¶¶¶¶¶¶71´´´¶¶´´´´´ ´´´´´´¶??¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´ ´´´´´1¶??¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´¶o´´´´´ ´´´´7¶¶?$¶´´o???¶¶¶¶´´´7´¶o´´´´´ ´´´o¶¶??¶¶´´??´´´´´´´´1?$¶¶o´´´´ ´´1¶¶??¶¶o´1¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´¶?¶¶´´´ ´´¶¶???¶?´´´´´´´$$¶¶´´´´´´´´¶¶´´ ´?¶$??$¶´´´´17´´7´´´´´´´´´´´7¶?´ ´¶¶???$¶´´´´´o1´o´11´´´´´´´´´¶¶´ ´¶¶????¶?´´´´´´´1´´´´´´´´´´´´7¶´ ´¶¶????$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´7¶´ ´¶???????$$$?$$$?$??¶¶¶¶7op7¶´ ´?¶¶???????$$¢?$¶1¶$$¶?¶1$¶¶;´7¶´ ´´?¶¶¶$????$??¶¢¶o?$$$?$$$$$7¶´
Виж цялото описаниеСкрий описанието

Последни

Movie 06:37

Movie

18 · 

Видео0051 07:01

Видео0051

28 · 

Видео0050 08:33

Видео0050

13 · 

Видео0043 05:00

Видео0043

13 · 

Реклама

Видео0042 06:06

Видео0042

12 · 

Видео0041 07:47

Видео0041

12 · 

Видео0039 10:40

Видео0039

8 · 

Реклама

Видео0040 08:19

Видео0040

10 · 

Видео0038 03:28

Видео0038

10 · 

Видео0037 03:09

Видео0037

10 · 

Видео0035 00:48

Видео0035

16 · 

Mov00323 00:38

Mov00323

18 · 

Mov00325 01:35

Mov00325

16 · 

Mov00324 00:18

Mov00324

32 · 

Реклама