memo0o

Не изчезвай
Не поглеждай
Към вината във себе си вътре
Не изчезвай,
Не си помисляй
Да си тръгнеш от мен и със нея
пак да бъдеш
точно този,
Който беше преди да вземеш
мойте мисли
мойте
думи,
дето в тебе разбъркват света

Не изчезвай
Всичко се върти
Не изчезвай
Виновен ти не си
Аз съм в теб
Ти във мен
И не трябва да свърши така
Не изчезвай
Тихо остани
Не изчезвай
Аз знам, че си личи
Аз съм в теб
Ти във мен
И не може да свърши така

Аз съм въздух
Ти си смисъл
Някой друг мен и теб е измислил
И написал
„Не, не искам
Тази среща да свърши така
Инфо