mercy_marihuana

$$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
/> ´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´$$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$´´´´´´´$$´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$$$$$$$´´$$´´´´´´$$$$´´´´´´´
´´´´´´´$$$$$´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´$´$´´´$$$$$$$´´´$$´´´´´$$$$$´´´´´´´
´´´´´´$$´´´$$´´´´$$´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´$$$´´´´´$$´´´´$$´´´$$´´´´´´
´´´´´$$$´´´´$$$$´´$$´´´´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´´´$$´´$$$$´´´´$$$´´´´´
´´´´$$´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$´´´´´
´´´´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$´´´´$$$´$$$´´´´´$$$$$$$´´´´´´$$$$$$$$´´´´
´´´´´´$$$$´$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$´´´´´´$$$$$´$$$´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´´$$$´$$´´´´´´´´´´´$$´$$$´´$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´$$´$$$$$$$$$$$´$$´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$´$$´´´´$$$$$$$$$$$$´´´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´´´
´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´
´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´$$$´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´´$$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´´$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$$´´´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´
l__l__l___l___l__l__
__l КОЙТО_l__l__l
___l_МРАЗИ_l__l_l
_l__l__МЕТЪЛ_l__l__l
l__ДА_l__СИ_l__l
__l__l_ТРEСКА_l___l_
_l_l_ГЛАВАТА__l__l
_l__l__l_ТУК__l___l
__l___l___l___l__

@@@@@@@________________________ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@____________ @@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@_____________ @@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@_____________ @@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@_____________ @@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@____________ @@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@
_______________$$$$$$$______________________________________________ _____________$$$$$$$$$$$_________________________________,,_________ _____________$$$$$$$$$$$$______________________________$$$$$,_______ _____________`$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$_______ ______________`$$$$$$$$$$$______$$$_______$$$_______$$$$$$$$`_______ _______________`$$$$$$$$$$$___$$$$$$$___$$$$$$$____$$$$$$$$`________ ________________`$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$__$$$$$$$$`_________ _________________`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$___________ ____$$$$$$$$______`$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$`___________ __$$$$$$$$$$$$_____`$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$_____________ _$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$`____________ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$`_____________ ___`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$_$$$$$$$_$$$$$`_____________ ________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$__$$_$$$$$$_$$$$`_______________ __________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,````,$$$$,_````,$$$$$$$`______________ ___________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$`_________________ _____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$___________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

$$$$oooo
______________________oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
___________________oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o_________o$___$$_o$
___o_$_oo________o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o_______$$_$$_$$o$
oo_$_$_"$______o$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$o_______$$$o$$o$
"$$$$$$o$_____o$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$o____$$$$$$$$
__$$$$$$$____$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$__"""$$$
___"$$$""""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____"$$$
____$$$___o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____"$$o
___o$$"___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$o
___$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"_"$$$$$$ooooo$$$o
__o$$$oooo$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___o$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$"$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$""""""""
_""""_______$$$$____"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"______o$$$
____________"$$$o_____"""$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$"_________$$$
______________$$$o__________"$$""$$$$$$""""___________o$$$
_______________$$$$o________________________________o$$$"
________________"$$$$o______o$$$$$$o"$$$$o________o$$$$
__________________"$$$$$oo_____""$$$$o$$$$$o___o$$$$""
_____________________""$$$$$oooo__"$$$o$$$$$$$$$"""
________________________""$$$$$$$oo_$$$$$$$$$$
________________________________""""$$$$$$$$$$$
____________________________________$$$$$$$$$$$$
_____________________________________$$$$$$$$$$"
______________________________________"$$$""""
samo metal!100% ot celiq svqt go obi4at mn mn mn pove4e ot 4algata!v ve4nata voina mejdu metal i 4algata-6te spe4eli METALA!

_________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_________
________u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u________
_______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_______
_______u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u_______
_______u$$$$$$"___"$$$"____"$$$$$$u________
_______"$$$$"______u$u_______$$$$"________
________$$$u_______u$u_______u$$$________
________$$$u______u$$$u______u$$$________
_________"$$$$uu$$$___$$$uu$$$$"_________
__________"$$$$$$$"___"$$$$$$$"__________
____________u$$$$$$$u$$$$$$$u____________
_____________u$"$"$"$"$"$"$"$u______________
__uuu________$$u$_$_$_$_$u$$_______uuu__
_u$$$$________$$$$$u$u$u$$$_______u$$$$_
__$$$$$uu______"$$$$$$$$$"_____uu$$$$$$__
u$$$$$$$$$$$uu____"""""____uuuu$$$$$$$$$$
$$$$"""$$$$$$$$$$uuu___uu$$$$$$$$$"""$$$"
_"""______""$$$$$$$$$$$uu_""$"""_
___________uuuu_""$$$$$$$$$$uuu___________
__u$$$uuu$$$$$$$$$uu_""$$$$$$$$$$$uuu$$$__
__$$$$$$$$$$""""___________""$$$$$$$$$$$"__
___"$$$$$"______________________""________________s$$$?______s__ ___s$³
______________.s$$$___ __.s$, ___s$$³
_____________s$$$$³______.s$__ _.$$³
________, ____$$$$$.______s$³__ __³$
________$___$$$$$$s_____s$³___ __³,
_______s$___³$$$$$$$s___$$$, ` ____..
_______$$____³$$$$$$s.__³$$s__ ___, ,
________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$_ ___
_______`$$.____³$$$$$$$_$$$$__ _s³
________³$$s____³$$$$$$s$$$³__ s$³
_________³$$s____$$$$$s$$$$`__ s$$
______s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s $$³__
______$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$ $³__
______s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$ $_
_____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
____s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s
___$$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$
___³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§³
___§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§
___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
_____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
______³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
__________³§§§§§§§§§§§§§§§³
____________³§§§§§§§§§§§³
_______________³§§§§§³
_________________³§³

________________s$$$?______s__ ___s$³
______________.s$$$___ __.s$, ___s$$³
_____________s$$$$³______.s$__ _.$$³
________, ____$$$$$.______s$³__ __³$
________$___$$$$$$s_____s$³___ __³,
_______s$___³$$$$$$$s___$$$, ` ____..
_______$$____³$$$$$$s.__³$$s__ ___, ,
________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$_ ___
_______`$$.____³$$$$$$$_$$$$__ _s³
________³$$s____³$$$$$$s$$$³__ s$³
_________³$$s____$$$$$s$$$$`__ s$$
______s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s $$³__
______$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$ $³__
______s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$ $_
_____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
____s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s
___$$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$
___³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§³
___§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§
___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
_____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
______³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
__________³§§§§§§§§§§§§§§§³
____________³§§§§§§§§§§§³
_______________³§§§§§³
_________________³§³
Сблъсък - Недялко Ем. Цанев И Жалките Свалячи

мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга
мразя чалга мразя чалга мразя чалга мразя чалга :) a ti ???
лично съобщение
добави в приятели
--------------------------------------------------------------------------------

38 потребители са зяпали този профил за последните 24часа Описание:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$
$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$ $$$
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$ $$$
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$ $$$
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$ $$$
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$ $$$
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$ $$$
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$ $$$
$$$_____$$____$$$____$$_____$ $$$
$$$_____$______$______$_____$ $$$
$$$_____$______$______$_____$ $$$
$$$_____$______$______$_____$ $$$
$$$_____$______$______$_____$ $$$
$$$_____$____$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$
$$$_____$___$$_____________$$ $$$
$$$_____$__$$_______________$ $$$
$$$______$$$_________________ $$$
$$$__________$$______________ _$$
$$$____________$$____________ _$$
$$$_____________$$___________ $$$
$$$______________$___________ $$$
$$$_______________$__________ $$$
$$$_______________$_________$ $$$
$$$$_______________________$$ $$$
$$$$$_____________________$$$ $$$

__#
___##
___###
____####
_____#####
_____#######
______#######
______########
______########
______#########
______##########
_____############
___##############
__################
___################¬
_____##############¬
______#############¬#___________________¬____________________¬_______####
______#############¬#___________________¬____________________¬____#####
_______############¬##__________________¬____________________¬#######
_______############¬##__________________¬_______________#####¬######
_______############¬###_________________¬_____________#######¬######
_______############¬####________________¬___________#########¬#####
______#############¬####______#_________¬_________###########¬#####
______#############¬#####_____##____#___¬________############¬#####
_____##############¬######___###___##___¬_______#############¬####
__________#########¬#######__########___¬_______#############¬####
___________########¬########__#######___¬______##############¬#####
_____________######¬#################___¬____################¬#####
______________#####¬################____¬___#################¬##
________________###¬####################¬####################¬#
_________________##¬####################¬####################¬#
_________________##¬####################¬####################¬
__________________#¬####################¬###################
__________________#¬####################¬###################
___________________¬####################¬##################
___________________¬####################¬##################
___________________¬_###################¬#######______#####
___________________¬_###__##############¬#####___________##
___________________¬_##____#############¬##
___________________¬_#_____##__#########¬#
___________________¬___________##____###¬
___________________¬_________________###¬
___________________¬_________________##
___________________¬_________________# ........__________________
Здравейте в моя профил :)


´´´´
´´´´´´´´88´´´´´´´´´´´´´´88´´´´
´´´´´´88´´´´´´´´´´´´´´´´´´88´´
´´´´´8´´´´´´´´´´´´´8888888´´8´´´´
´´´´8´´´´´´´´´´´´8888888888´´8´´´´
´´´´8´´´´´´´´´´´´88888888888´8´´´´
´´´´8´´888888´´´888888888888´8´´´´
´´´´8´´8888888´´´88888888888´8´´´´
´´´´88´8888888´´´888888888´´88´´´´
´´´´´8´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´8´´´´´´
´´´´´´8´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´8´´´´´´
´´´´´´´´88´´´´´´´´´´´´´´88´´´´´´´´´
´´´´´´´´88´´´´´´´´´´´´´´88´´´´´´´
´´´´´´´´8´´´´8´´8´´´8´´´´88´´´´´´´´
´´´´´´´888888888888888888888´´´´´´

ø¶¶¶¶¶ø´´´´´´77777´´´´´´¢¶¶¶¶¶$
´´´´¶¶´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶
´´´´ø¶´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´¶7
´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´¶¶
´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´ø¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´7¶¶´¶¶¶¶¶ø´¶¶´´´¶¶¶¶
´7¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶7¶¶¶ø
´´´´´´´¶¶¶¶¶7´´7¶¶ø´o¶¶¶¢17¶¶¶¶¶
´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø
´´´1¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´1¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶71o¢711$¶
´´´´´´´´´´´´´1¶¶¶$o7oø¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´ø¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶
|¯¯¯¯¯¯¯|
| (•●)
| /|\
| /\
|
Той слушаШЕ ЧАЛГА...Инфо